เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ

  รองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • thumbnail

  นายอนุพงษ์ ปริบาล

  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

 • thumbnail

  นายกานนท์ แสนเภา

  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

^