เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นายกัมปนาท ศรีเชื้อ

    รองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

^