เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

รองผู้อำนวยการ

  • thumbnail

    นายอนุพงษ์ ปริบาล

    รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

  • thumbnail

    นายกานนท์ แสนเภา

    รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

^