เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

กลุ่มนโยบายและแผน

  • thumbnail

    นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ

    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

  • thumbnail

    นางสาวขวัญจิรา พรมใจ

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

^