เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายเจริญศักดิ์ บรรพลา

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายธเรศ สวนสุุวรรณ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสิริมา ปรีดี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววารุณี สารถ้อย

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางนิภาภรณ์ จันทร์ศิริ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายธนภูมิ รักน้ำเที่ยง

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายณัฐนนท์ เสนสุนทรชัย

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

^