เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกัมปนาท ศรีเชื้อ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^