เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมพร ขัติสอน

กลุ่มบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0964739592

ที่อยู่อีเมล์

^