เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางมนิภา ป้องศิริ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ งานช่วยอำนวยการ,งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่อยู่

โทรศัพท์0831408904

ที่อยู่อีเมล์

^