เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวณัชชา อินปัญญา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : งานประสานงาน,งานเลือกตั้ง สรรหากรรมการอนุกรรมการ

ที่อยู่

โทรศัพท์0818879834

ที่อยู่อีเมล์

^