เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอนุพงษ์ ปริบาล

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^