เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิสัยทัศน์

 
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล”
^