header

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกัมปนาท ศรีเชื้อ

กลุ่มบุคลากรประธานคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

รายละเอียดรองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์