ข้อกำหนด การประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

  1. เป็นแหล่งประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง สำหรับงานพัสดุ สพป.เลย 2 (ระบบใช้โมดูลเฉพาะ ข่าว เอกสารพัสดุ ดาวน์โหลด และ กระดานข่าว ครับ
  2. โรงเรียนที่ต้องการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการลงข่าวประกาศ
  3. ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน แจ้งในกลุ่มไลน์พัสดุเลย 2 ครับ 

ข่าวประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

อ่านต่อ

เอกสาร แบบฟอร์ม จัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://www.loei2.go.th/psd/skin/ext/rar.png ตาราง ปปช.01-07 [21 ต.ค. 2559 เวลา 12:42 น.] ดาวน์โหลด 140

http://www.loei2.go.th/psd/skin/ext/rar.png แบบ ปร.4-6 งานก่อสร้าง (10 หน้า) [17 ต.ค. 2559 เวลา 12:57 น.] ดาวน์โหลด 171

http://www.loei2.go.th/psd/skin/ext/rar.png โปรแกรมจัดทำ ปร.4-6 (ปรับปรุงซ่อมแซม) [17 ต.ค. 2559 เวลา 12:44 น.] ดาวน์โหลด 156

http://www.loei2.go.th/psd/skin/ext/pdf.png รายการมาตรฐานแบบก่อสร้าง 2558 [15 ต.ค. 2559 เวลา 16:38 น.] ดาวน์โหลด 106

ดูทั้งหมด

กระดานข่าว

อ่านต่อ

^