นายเจนภพ ชัยวรรณ
ผู้อำนวยการ สพป.เลย 2

เบอร์โทร : 0983958959

e-mail : [email protected]

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088169681247042810905
นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2

เบอร์โทร : 0821205506

e-mail : [email protected]

042810905
นายอุทัย ปลีกล่ำ
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2

เบอร์โทร : 0837336891

e-mail : [email protected]

042810905utai52@gmail.com
นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2

เบอร์โทร : 0960901980

e-mail : [email protected]

0960901980boonyavee@loei2.go.th