ผู้บริหารองค์กร

นายสวัสดิ์ แสงขัน
ผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
นายวัลลภ วิบูลย์กูล
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
นายอุทัย ปลีกล่ำ
นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์
0960901980