ประกวดผ้าทอพื้นถิ่นวิถีไทเลย

ด้วย จังหวัดเลย ได้กำหนดจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ภายในงานดังกล่าวจัดให้มีการประกวดการออกแบบผ้าทอพื้นถิ่นวิถีไทเลย ภายใต้แนวคิด “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ https://loei2.go.th/main/datas/file/1580443383.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น