เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เลย เขต 2 ได้ออกพื้นที่ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านโนนกกข่า อำเภอผาขาว จังหวัดเลย