ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าความสำคัญในเรื่องมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าว มาถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบบันเทิงคดี ประเภท “เรื่องสั้น” ที่มีความเหมาะสมและน่าสนใจ กำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

https://loei2.go.th/wp/wp-content/uploads/2020/03/เรื่องสั้น-มารยาทไทย.pdf

เรื่องสั้น มารยาทไทย

การประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *