ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น