เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.กานนท์ แสนเภา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 ได้ร่วมกับนายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาขาวบ้านเพิ่ม ได้ทำพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพผาขาวบ้านเพิ่มที่โรงเรียนบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย