นายสุริยันต์ สะท้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ประธานกลุ่มผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ ได้จัดทำพิธีลงนามร่วมบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย