นายสมิง ไสยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพภูกระดึง ได้จัดให้มีพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพภูกระดึง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย