กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเลย 2

วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
บุคลากรกลุ่มอำนวยการได้ปฏิบัติกิจกรรมจิคอาสาพัฒนาเลย ๒ โดยนางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนนำลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ช่วงมาตรการ
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนออกนอก
พื้นที่และให้ปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย ซึ่งกลุ่มลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว มีข้อจำกัดตามประเภทของงาน จึงไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัยได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีกิจกรรม”กลุ่มอำนวยการจิตอาสาพัฒนาเลย ๒” ขึ้น ห้วงเวลาดำเนินการ วันที่ ๑-๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันนี้ เก็บเอกสาร สิ่งของภายในห้องเก็บพัสดุของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการนำไปใช้ ประหยัดเวลา นอกจากเห้องพัสดุแล้วยังได้ทำการทาสีี
ช่องสำหรับจอดรถบริเวณลานคอนกรีตหน้าสำนักงานเขตฯ ให้มีความชัดเจน สะดวกต่อการนำรถเข้าจอด เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนบุคคลภายนอก กิจกรรมจิตอาสาเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน สร้างความรักสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *