การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online – ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online – ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกำหนดกรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความโปร่งใส่ ปราศจากการคอรัปชั่น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น