วันที่ 3 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ดำเนินกิจกรรม “ตู้ปันฮัก” โดยนำตู้กระจกมาตั้งไว้ที่หน้ามุกของ สพป.เลย เขต 2 เพื่อเป็นตู้สำหรับใส่เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีข้อความ “เชิญหยิบเพียงพอดี ถ้าท่านมี ใส่ตู้ไว้แบ่งปัน ทั้งสิ่งของเครื่องใช้และอาหาร ช่วยเหลือกัน ปันฮักจากเลย 2”