ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และตอบแบบสอบถามการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทย อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พร้อมกับการดำเนินกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน โดยเป็นแบบสำรวจออนไลน์ เพื่อติดตามทัศนคติ ความคิดเห็น การปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และตอบแบบสอบถามดังกล่าว โดยสามารถเข้าตอบได้ตาม QR Code นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *