การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายกานนท์  แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563” เพื่อสร้างความตระหนักในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) รวมถึงแนวทางในการวิเคราะห์และการนำเข้าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น