การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย และสื่อสารได้ ๑๐๐%

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมอาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย และสื่อสารได้ ๑๐๐%กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอผาขาว หนองหิน  วังสะพุงและภูกระดึง  จำนวน ๓๘ คน จัดการอบรมเป็น ๔ รุ่นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓  มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารนำกระบวนการ PLC ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน และการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน การคัดลายมือของนักเรียน  กิจกรรมมีการรับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปราย โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษานิเทศ (ก.ต.ป.น.) จุดเน้นที่ ๑ ตามนโยบาย ๔ จุดเน้นสู่การพัฒนาการเรียนรู้ เป็นวิทยากรในการอบรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *