การประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ๔ จุดเน้น จุดเน้นที่ ๓ “สู่ความเป็นเลิศระดับชาติทุกรางวัล”รุ่นที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารรวมใจ นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต ๒ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ๔ จุดเน้น จุดเน้นที่ ๓ “สู่ความเป็นเลิศระดับชาติทุกรางวัล” ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อจัดเวทีให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมกันแสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
หาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ กำหนดรูปแบบกิจกรรมแนวทางดำเนินงานสู่เป้าหมาย
โดยกำหนดจัดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาเป็น ๔ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันนี้เป็นรุ่นที่ ๑ มี
ผู้บริหารจากอำเภอภูหลวง ภูกระดึงและเอราวัณ เข้าประชุมสัมมนา กิจกรรมมีการรับฟังการบรรยาย กิจกรรมเวทีเสวนาโรงเรียนที่
ประสบความสำเร็จได้แก่โรงเรียนบ้านเอราวัณ บ้านนาวัว ชุมชนบ้านหนองคัน บ้านห้วยส้ม บ้านเหมืองแบ่ง เลยตาดโนนพัฒนา
บ้านห้วยยาง อนุบาลชุมชนภูกระดึง และบ้านหินเกิ้ง ในภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเพื่อหาแนวทางสู่ความเป็นเลิศ มี นายอนุกูล ศรีสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *