การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “ครูคณิตสอนดี”

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “ครูคณิตสอนดี” เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จากรายชื่อครูคณิตศาสตร์ที่มีผลการทอสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (ONET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 สูงกว่าระดับประเทศ และแบ่งกลุ่มย่อยคณะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามระดับชั้น พิจารณาจากสาระและมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีภาพรวมต่ำกว่าระดับประเทศ พร้อมกำหนดขั้นตอน กระบวนการ ราบละเอียดการดำเนินการถ่ายทำวิดีโอการสอน การนำไปใช้ และการติดตามผลการใช้ “ครูคณิตสอนดี”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *