การประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ๔ จุดเน้น  จุดเน้นที่ ๓ “สู่ความเป็นเลิศระดับชาติทุกรางวัล”

วันอังคารที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารรวมใจ  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ๔ จุดเน้น  จุดเน้นที่ ๓ “สู่ความเป็นเลิศระดับชาติทุกรางวัล” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อจัดเวทีให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมกันแสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ กำหนดรูปแบบกิจกรรมแนวทางดำเนินงานสู่เป้าหมายโดยกำหนดจัดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาเป็น ๔ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันนี้เป็นรุ่นที่ ๑ มีผู้บริหารจากอำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ เข้าประชุมสัมมนา กิจกรรมมีการรับฟังการบรรยาย  กิจกรรมเวทีเสวนาโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง  โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา และโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเพื่อหาแนวทางพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โดยมีนายอนุกูล ศรีสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น