ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปริญญา

ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปริญญา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโท จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น แจ้งความประสงค์ไปยังมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์

ป.โท ราม เพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น