การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายมหิทธา พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อปรับระบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 157 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ภาคเช้า จำนวน 87 คน และรุ่นที่ 2 ภาคบ่าย จำนวน 70 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก นายทิวานนท์ บุญเนา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนปอแดง และนางกาญจนา สมีแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนปอแดง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น