การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย

วันพุธที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙..๔๐ น.  ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารรวมใจ นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย โดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study)  ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาวิชาชีพ (Professional Learning Community) ในกิจกรรม Open Class สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้ร่วมมือกันพัฒนาบทเรียนผ่านกระบวนการ PLC ในกิจกรรม Open Class (เปิดห้องเรียน)  และเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูชั้น ป.๑ ทุกคนในบริบทการทำงานจริงในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องในระยะยาว ผู้เข้ารับการอบรมคือครูผู้สอนชั้น ป.๑ จากทุกโรงเรียนในสังกัด รวม ๑๗๖  คน จัดอบรมเป็น ๔ รุ่น วันนี้เป็นครูผู้สอนชั้น ป.๑ ในอำเภอวังสะพุงและอำเภอหนองหิน จำนวน ๔๔ คน กิจกรรมมีการถอดองค์ความรู้  การพัฒนาบทเรียนร่วมกันระหว่างครู Model Teacher และ Buddy teacher การปรับปรุงแผนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *