มาตรการในการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center) ทำหน้าที่หลักในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมวิเคราะห์แนวโน้ม และบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลิตข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งจัดส่งข้อมูลต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องประกอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชนและสาธารณชน ผ่านกลไก ภาคสื่อสารมวลชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการในการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม เพื่อแก้ไขปัญหาและดำเนินการตอบสนองข้อมูลแก่ประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ และสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อข่าวปลอมแก่ผู้เรียน บุคลากร ชุมชนในพื้นที่ ด้วยช่องทางที่หลากหลาย รายละเอียดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรการ fakenews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *