การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก และวีดิทัศน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัด

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก และวีดิทัศน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัด ที่จะพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นแบบอย่างสำหรับบุคคลรุ่นหลัง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นการเชิดชูเกียรติยศศักดิ์ศรี ที่ได้กระทำหน้าที่ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษามาอย่างยาวนานจวบจนเกษียณอายุราชการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่ ๑๑๐/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เข้าประชุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น