การประชุมบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบรางวัลตั้งชื่อเพลงรณรงค์ประหยัดน้ำ-ไฟ

วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารรวมใจ นายกานนท์ แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมีข้อราชการที่จัดประชุม คือ การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จเยี่ยมโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เป็นการส่วนพระองค์ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓  การขับเคลื่อนนโยบาย ๔ จุดเน้นของสำนักงานเขตฯ การรายงานผลการดำเนินงาน ITA หลังจากประธานการประชุมได้แจ้งข้อราชการแล้ว นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้แจ้งการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ-ประหยัดไฟ ภายใต้โครงการเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งกลุ่มบุคลากรที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง ได้มีการแต่งเพลงรณรงค์ และได้บันทึกเสียงเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เพลงยังไม่มีชื่อ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อเพลงและโหวต ชื่อใดที่มีคะแนนโหวตสูงสุด มีรางวัลมอบให้ ซึ่งชื่อเพลงที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดคือ“ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ร่วมใจเพื่อเลย ๒” โดย นางยุรี ศรีสะอาด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และประธานในการประชุม ได้มอบรางวัลแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น