วันที่ 12 กรกฏาคม 2563 นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้นำคณะบุคลากรในสังกัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมจัดนิทรรศการถวายรายงานการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย