เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการวิจัย (LOEI ๒ Research)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมคณะวิทยากร (นักวิจัย สพป.ลย.2) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการวิจัย (LOEI ๒ Research) เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยและเป็นทีมนักวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการวิจัยในการพัฒนางานประจำของตนเอง และวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานรวมถึงสร้างความตระหนักส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยในองค์กร มีกิจกรรมอบรมนักวิจัยหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยสู่การศึกษาไทยยุคดิจิทัล (Researcher Development to Digital Age Education of Thailand) และดำเนินการจัดกิจกรรม KM-PLC-Research ตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการวิจัย (LOEI 2 Research) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *