กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ร่วมกิจกรรมพบกัน วันพระ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรม ที่วัดโนนสว่าง อำเภอวังสะพุง ซึ่งการทำบุญตักบาตร เป็นการส่งเสริมให้ บุคลากรได้มีการเสียสละ บริจาคทาน ซึ่งการให้ทานจะเกิดผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่ คือ บุคคลใดให้ทานแล้วไม่มีความหวังในทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลของทาน ไม่มุ่งสั่งสมในทาน ไม่คิดว่าเราตายไปแล้วจักได้เสวยผลของทานนี้ ไม่ได้คิดว่าการให้ทานเป็นการดี ไม่ได้คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายาย ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากินได้ สมณะ หรือพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้ ไม่ได้คิดว่า เราจักเป็นผู้จำแนกแจกทาน เหมือนอย่างฤาษีแต่ครั้งก่อน ไม่ได้คิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตจะเลื่อมใส จะเกิดความปลื้มใจและโสมนัส ” แต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต” เขาให้ทานเช่นนั้นแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหม เมื่อเขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว เป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเว้าจาพาข้าวสวย โดยบุคลากรนำและจัดทำอาหารมารับประทานร่วมกัน ที่บริเวณเรือนไม้ผาซำบอน พร้อมทั้งมีการรวมใจอวยพรวันเกิดให้แก่บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม ทั้ง ๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น