พิธีมอบต้นไม้๑๐๐ ต้น ๑,๐๐๐ วัด ๑,๐๐๐ โรงเรียน

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนโคกสง่า นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กล่าวรายงานต่อนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถึงการดำเนินโครงการว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒โดย นายเทวา โฮงคำอุตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสง่า ได้เข้าร่วมโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ในปีนี้ได้จัดทำโครงการ ๑๐๐ ต้น ๑,๐๐๐ วัด ๑,๐๐๐ โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและวัด ได้เป็นต้นแบบในการปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน และสร้างรายได้ในอนาคต และนำเงินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวัด ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยบริษัท K.U.N.โกโก้เน็ตเวิร์ก จำกัด ได้บริจาคต้นโกโก้ครั้งแรก จำนวน ๒,๒๐๐ ต้น มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ๒๒ โรงเรียน ครั้งที่ ๒ บริษัทเดิม ได้สนับสนุนต้นโกโก้อีก จำนวน ๙,๔๐๐ ต้น มีวัดและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๔ แห่ง รวมต้นโกโก้ทั้งสิ้น ๑๑,๖๐๐ ต้น คิดเป็นมูลค่า ๕๘๐,๐๐๐ บาทโดยประธานกล่าวชื่นชมทางโรงเรียนที่ได้จัดทำโครงการดี ๆ นี้ขึ้น เพื่อจะได้มีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอันเป็นที่กักเก็บน้ำและเป็นต้นน้ำไม่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้ง ขอบคุณทางบริษัทที่ได้สนับสนุนต้นไม้ในโครงการนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น