สพป.เลย เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓   เป็นการประชุมมอบนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนงานการศึกษา  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  การดำเนินงานตามนโยบาย ๔ จุดเน้นสู่คุณภาพผู้เรียน และการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  ก่อนประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School)และโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(EESD School) ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้บริหารสถารศึกษาที่บรรจุใหม่ ๓ โรงเรียน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *