การประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ นายเด่นพงษ์ พลฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านอีเลิศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นางจุฑามาศ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ คณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นำโดย นายแสงรัตน์ เจียระไนศิลาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาไห นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางวิภาพร คำบุญเรือง นักวิชาการ ศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ โดย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กล่าว ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินฯ ในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ดี มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ได้รับการดูแลสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวแนะนำผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการประเมิน รับชมการแสดง ของนักเรียน ชม VTR การดำเนินงาน ประธานคณะกรรมการประเมิน กล่าววัตถุประสงค์ และประเมินเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *