ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายศรีใส  อุ่นเลน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายวันชัย  หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมอนเตสเซอรี่ ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และในภาคบ่ายได้เยี่ยมชมการทำงานของกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และรับชมการนำเสนอ Best Practices เขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนและร่วมทำพิธีลงนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคู่พัฒนา (Benchmarking Educational Service Area Office and Best Practices) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น