ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.gs.mbuslc.ac.th

ปโท ปเอก มราม

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *