ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาเรียงลำดับโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น