การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ TFE (Team For Education)

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายศรีใส เอ่นลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ TFE (Team For Education) โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงาน/แนวทางการพัฒนาของโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวที่เป็นโรงเรียนนำร่อง และโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4, โรงเรียนชุมชนวังสะพุง และโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม ที่เป็นโรงเรียนเครือข่าย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานนิทรรศการของโรงเรียนและร่วมสรุปผล เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้านำเสนอผลงานในระดับจังหวัดต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น