สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม “สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมเมืองเซไล”

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง หมู่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง  นายประยงยุทธ ธีระนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เข้าร่วมงานพิธีเปิด โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม “สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมเมืองเซไล” ซึ่งมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ โอกาสนี้สำนักงานเขตฯ ได้นำนิทรรศการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต และรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เข้าร่วมกิจกรรมในงานด้วย โครงการนี้จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในอำเภอวังสะพุง อาทิ อำเภอวังสะพุง เทศบาลตำบลศรีสงคราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง ชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย โรงเรียนเซไลวิทยาคม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านโคกมน เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามรอยศาสตร์พระราชา นำพาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมถึงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลยเพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยว และส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดในเชิงบวก   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตแห่ต้นดอกไม้เครื่อง นิทรรศการวิถีวัฒนธรรมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการสิ่งแวดล้อม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การบายศรีสู่ขวัญ และขับร้องสรภัญญะพื้นบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น