โครงการส่งเสริมแนะแนวนักเรียนเพื่อการศึกษาและการมีงานทำ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมแนะแนวนักเรียนเพื่อการศึกษาและการมีงานทำ ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดจัดขึ้นที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จังหวัดเลย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงานแนะแนวในการเรียนต่อสายอาชีพและการมีงานทำ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ครูแนะแนว โรงเรียนละ ๒ คน นักเรียน โรงเรียนละ ๘ คน โรงเรียน จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากปวน โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง โรงเรียนชุมชนหนองหิน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน โรงเรียนบ้านเพิ่ม และโรงเรียนโคกสง่า โดยมี นายรชต ศรีปัญญา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย และ นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นวิทยากร และนำนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้งานอาชีพที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งหลังสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้บุคลากรภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ในโครงการนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *