การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายศรีใส  เอ่นลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ หมวด 13 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุและการดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นใช้พื้นที่ราชพัสดุร่วมกัน การรื้อถอน การจำหน่ายพัสดุ และเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *