การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมการบริหารจัดการงบประมาณในระบบ AMSS++ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น