การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมฉัตรแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายเด่นพงษ์ พลฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีเลิศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัล พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงศึิกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำนักงานเขตฯ จึงได้ออกประกาศ ซึ่งมีโรงเรียนได้เสนอชื่อ เพื่อรับการประะเมินในระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก จำนวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน และก่อนประถม ศึกษา ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเอราวัณ มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ที่ ๓๖๓/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เข้าประชุมพิจารณา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น